Bilder

Trykk på bildet for å få opp større versjon.

Pakkemaskin.jpg

Pakketoget fullfører jobben

Sporet på plass.jpg

Sporet er ferdig montert og pakketoget på vei

Montering av spor.jpg

Sporet monteres

Sporet løftes på plass.jpg

Sporet løftes på plass

Fylling rundt stikkrenner.jpg

To nye renner i ø 1400 betong montert

Montering av stikkrenner.jpg

To nye renner i ø 1400 betong montert

Store rør.jpg

Montering av ø 1400 betongrør

Riving av gammel kulvert.jpg

Riving av gammel stikkrennekulvert

Utgraving.jpg

Utgraving for stikkrenneskifte på Rørosbanen ved Reppe.

Montering av sviller.jpg

Montering av sviller

Ballastpukk fylles inn.jpg

Innfylling av ballastpukk

14.jpg

Komprimering rundt ø 1200 stikkrenne på Rørosbanen 

Komprimering.jpg

Komprimering rundt ø 1200 stikkrenne på Rørosbanen 

DSCF1719.JPG

Her kunne en telemontør eller 10 hatt jobb i mange dager, hvis kablene skulle vært inntakt.

DSCF1720.JPG

Her kommer Stavne-Leangenbanen.

DSCF1716.JPG

Slik blir telekablene hvis vi ikke er forsiktig.

DSCF1708.JPG

Elveforbygning ved ny Bollingmobru, Haltdalen.

DSCF1703.JPG

Elveforbygning i Holta, Gåregrenda.Reparert etter flommen 16. aug. 2011.

DSCF1722.JPG

Her lager vi bru for Stavne-Leangenbanen....

Full GPS er tingen !.JPG

Full GPS i maskina er tingen !

Dyp grøft på Dalgård.JPG

Dyp grøft på Dalgård

DSCF1602.JPG
Gripeklo integrert i rototilten.JPG

Gripeklo integrert i rototilten er tingen !

225 USRLC.JPG
Mur Sandbakkveien.JPG

Mur i Sandbakkveien 47

Planering av riggområde til Metro vann.JPG

Planering av riggområde til Metro Vann

Enda et lass med stein til elvekanten i Krokan.JPG

Enda et lass stein til elvekanten ved Krokan.

2010_1209jobb-bilder0003.JPG

Omlegging av overvannsledning ifm bygging av Kiwi-butikk, Ranheim.

Søbstadsjåfør Asgeir By graver dyp grøft.

2010_1209jobb-bilder0005.JPG
2010_0828jobbhøsten20100001.JPG

Cirkustomta i Trondheim for Søbstad AS

2010_1002Driverne0023.JPG
2010_1002Driverne0020.JPG
Circusparken 022.jpg
Circusparken 018.jpg
Circusparken 012.jpg
2010_0904jobbhøsten20100002.JPG
2010_0828jobbhøsten20100008.JPG
2010_0717Arbeidknuseutstyr0019.JPG

Turbo Chieftain 1400 som snart skal i drift i grustaket på Singsås.

knusing.JPG

Knusing for Almås Bomveier/TrønderEnergi.

2010_0828jobbhøsten20100021.JPG
2010_0828jobbhøsten20100014.JPG
2010_0828jobbhøsten20100024.JPG
2010_0904jobbhøsten20100010.JPG

Grøfterensking i Hendalen for Statsskog.

2010_0904jobbhøsten20100017.JPG
2010_0717Arbeidknuseutstyr0017.JPG

2 fulle containere som snart skal på transporttur til Røros.

2010_0717Arbeidknuseutstyr0015.JPG

Sverre laster siste rest av treverket opp i containeren ved branntomt på Bjørgen.

2010_0717Arbeidknuseutstyr0008.JPG

Siktesnora festes nøyaktig av Andre Krokum, og Bjørn Skar følger nøye med.

2010_0717Arbeidknuseutstyr0007.JPG

Ny pall med "Oslokant" bæres bort til dammen.

2010_0706ArbeidHjertestarterk0003.JPG

Membran i andedammen sveises.

2010_0617ArbeidHjertestarterk0005.JPG

Her leter vi opp kabler Cirkusparken ved Jarleveien

2009_1118Jobb0021.JPG

Tomta.

2009_01100043.JPG

Garasjen

2010_0125Arbeid20100007.JPG

Singsås Bru

2010_0122Arbeid20100005.JPG
2010_0122Arbeid20100007.JPG
2010_0125Arbeid20100001.JPG
2010_0125Arbeid20100004.JPG
DSC00302.JPG

Grustaket.

2009_1118Jobb0003.JPG

Grustaket i solnedgang.

2009_01300030.JPG

Steinbruddet.

2009_01300035.JPG

Steinbruddet.

2009_01300033.JPG

Kaffepause mellom slagene.

2009_0814Jobb0009.JPG

Plastring av dam ved Håen. Oppdragsgiver Johs J Syltern AS

2009_0814Jobb0010.JPG

Håen.

2009_0814Jobb0013.JPG

Håen.

2009_1116Jobb0037.JPG

Riving.

2009_1116Jobb0058.JPG

Lasting rivingsmasse.

DSC00419.JPG

Rensking i steinbruddet.

2009_1024Jobb0018.JPG

Olsfjellet, på tur til Samsjøen

2009_1024Jobb0026.JPG

Singsås Fjellstyres hytte ved Samsjøen.

DSC00135.JPG

Graving av kloakk, Moøya, Støren. Oppdragsgiver Midtre Gauldal Kommune.

DSC00137.JPG
DSCN1444.JPG

Brødrene Caterpillar

DSC00156.JPG

Stor stein for "Lillegutt"

Riving av gammelt innventar i fjøset til Gunnar Hermo.JPG

Innvendig riving med "Lillegutt"

DSC00028.JPG
DSC00155.JPG

Selv en feiekost kan bli tung for en stor traktor.

DSC00165.JPG

Graving for kloakk for Midtre Gauldal Kommune, og legging av strømkabel for Gauldal Energi. Spjeldalen, Støren.

DSCN1446.JPG

Ilsvika.

2009_01210022.JPG

Moderne maskinstyring med  GPS må til.

DSCN1436.JPG

Hasoporfylling Ilsvika. Oppdragsgiver Søbstad AS.

DSCN1439.JPG

Utsikt til Munkholmen i Trondheim.

2009_01100021.JPG

Kristiansund. Dagsone Atlanterhavstunellen. Oppdragsgiver Johs J Syltern AS.

2009_01210007.JPG

Kristiansund.

2009_01210014.JPG

Søndre rundkjøring i Kristiansund.

2009_1024Jobb0015.JPG

Osloveien. Dagsone Marienborgtunellen. Oppdragsgiver SG Entreprenør AS.

2009_0725Jobb0013.JPG

Osloveien. Virvar av kabler.

DSCN1552.JPG

Okstad Park. Oppdragsgiver Søbstad AS.

DSC00225.JPG

Assistanse ved utlegging av bjelker for ny Fjeseth Bru, Singsås. Oppdragsgiver Mesta AS.